Łódzkie / ŁÓDŹ

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

91-726 ŁÓDŹ
Wojska Polskiego 121
+48 422 547 508

Terminy rekrutacji:

 • dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne jednolite magisterskie: 25 maja 2020 r. – 8 lipca 2020 r.
 • dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia: 24 sierpnia 2020 r. – 11 września 2020 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi to nowoczesna uczelnia artystyczna, w której mimo podążania za postępem, nie zapomniano o tym, że u podstaw współczesnej sztuki i projektowania leży tradycja. Uczelnia powstała w 1945 roku z myślą o studentach kreatywnych, pasjonatach malarstwa czy grafiki. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi pozwala rozwijać talenty oraz zdolności artystyczno-projektowe przyszłych twórców. Doświadczeni i utytułowani wykładowcy odkrywają bogactwo technik artystycznych, środków przekazu i najnowszych metod projektowania. Świetnie wyposażone pracownie pozwalają na realizację najśmielszych wizji. Przez pierwsze semestry studiów studenci są przygotowywani do pracy artystycznej i kreatywnej poprzez zapoznawanie ich z najważniejszymi zasadami kompozycji, barwy, perspektywy itp. Dzięki tym silnym podstawom twórczym, wyspecjalizowani projektanci i artyści mogą tworzyć wyjątkowe prace multidyscyplinarne, eklektyczne w stylu i technice. Nasi studenci i absolwenci uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach z dziedziny kultury, sztuki i projektowania w regionie, kraju i poza jego granicami.

Czy wiesz, że… Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi:

 • Jako jedyna publiczna szkoła Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ma uprawnienia do nadawania tytułu magistra w dziedzinie projektowania ubioru.
 • Studiuje u nas ponad 1000 osób, na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.
 • Pracuje u nas ponad 200 nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach w dziedzinie sztuki i designu.
 • Współpracujemy z uczelniami partnerskimi z całego świata, prowadzimy program Erasmus+.
 • Tworzymy miejsce do rozwoju pasji i zainteresowań w kilkunastu kołach naukowych.
 • W ramach Centrum Transferu Technologii w ASP w Łodzi ściśle współpracujemy z biznesem oraz pozyskujemy granty na badania naukowe.
 • Organizujemy konkursy dla studentów oraz wystawy studenckie w galeriach w całej Łodzi.
 • Anna Madeńska, dyplomantka Wydziału Sztuk Wizualnych została finalistką StartPoint Prize 2017 – wystawy najlepszych europejskich dyplomów z obszaru sztuki. Artystka pracę dyplomową "Emocje a rozum" zrealizowała w Pracowni Fotografii i Działań Multimedialnych pod opieką dr. Artura Chrzanowskiego i mgr Agnieszki Chojnackiej.
 • Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zaprojektował Bolesław Kardaszewski specjalnie dla potrzeb wyższej szkoły o profilu artystycznym.
 • W akademickiej tkalni, obok nowoczesnych maszyn, można podziwiać 100-letnie drewniane krosna żakardowe.
 • ASP w Łodzi jest organizatorem kilku cyklicznych, międzynarodowych wydarzeń, w tym m.in. Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT, Letnie Międzynarodowe Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna PATA, wydarzenie Łódź Young Fashion.


Oferta Edukacyjna

animacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studenci kierunku animacja uczą się jak samodzielne projektować płaskie i przestrzenne formy animowane, w tym grafikę animacyjną, rozwijają umiejętności w zakresie tworzenia storyboardów, komiksów oraz projektowania gier komputerowych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
pdf
Informator o kierunku

animacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studenci kierunku animacja uczą się jak samodzielne projektować płaskie i przestrzenne formy animowane, w tym grafikę animacyjną, rozwijają umiejętności w zakresie tworzenia storyboardów, komiksów oraz projektowania gier komputerowych.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
pdf
Informator o kierunku

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na tym kierunku umożliwiają uzyskanie wszechstronnego wykształcenia artystycznego obejmującego malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Zapewniają zyskanie gruntownej wiedzy z zakresu historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
pdf
Informator o kierunku
Specjalności
Projekty Wizualne
Techniki Teatralne, Telewizyjne i Filmowe

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na tym kierunku umożliwiają uzyskanie wszechstronnego wykształcenia artystycznego obejmującego malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Zapewniają zyskanie gruntownej wiedzy z zakresu historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
pdf
Informator o kierunku
Specjalności
Projekty Wizualne

fotografia i multimedia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Fotografia i multimedia to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych. Do dyspozycji studentów są specjalistyczne warsztaty, studio fotograficzno-filmowe, a także laboratorium fotografii analogowej i cyfrowej oraz dźwięku.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat

fotografia i multimedia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Fotografia i multimedia to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych. Do dyspozycji studentów są specjalistyczne warsztaty, studio fotograficzno-filmowe, a także laboratorium fotografii analogowej i cyfrowej oraz dźwięku.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister

grafika (studia jednolite magisterskie)
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Studenci podejmujący naukę na kierunku grafika mają obowiązkowe zajęcia w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej, uczą się propedeutyki technik graficznych. Celem kształcenia jest poznanie specyfiki zagadnień artystycznych i zdobycie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się warsztatem graficznym.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister

malarstwo (studia jednolite magisterskie)
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Studia na kierunku malarstwo prowadzone są w profilu praktycznym. Ponad połowę programu studiów obejmują ćwiczenia kształtujące umiejętności uzyskiwane zarówno podczas warsztatów w uczelni i na plenerach.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister

projektowanie graficzne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku projektowanie graficzne mają na celu specjalistyczne wykształcenie studenta mogącego po ukończeniu studiów podjąć pracę grafika projektanta. Ważnym aspektem w procesie dydaktycznym jest zachowanie równowagi pomiędzy współczesną technologią cyfrową a technikami klasycznymi, manualnymi.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat

rzeźba
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

W ramach studiów na kierunku rzeźba studenci otrzymują rzetelny kurs tradycyjnych i współczesnych technik rzeźbiarskich od ceramiki i rzeźby w drewnie poprzez brąz, kamień, stal aż po działania wirtualne i nowoczesny artystyczny fusing szkła.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat

rzeźba
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

W ramach studiów na kierunku rzeźba studenci otrzymują rzetelny kurs tradycyjnych i współczesnych technik rzeźbiarskich od ceramiki i rzeźby w drewnie poprzez brąz, kamień, stal aż po działania wirtualne i nowoczesny artystyczny fusing szkła.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister

architektura wnętrz
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku architektura wnętrz mają na celu wykształcenie projektantów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego projektowania wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat

architektura wnętrz
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku architektura wnętrz mają na celu wykształcenie projektantów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego projektowania wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister

biżuteria
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku biżuteria powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania biżuterii. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe zaplecze przygotowujące studentów do wykonywania zawodu.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat

biżuteria
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku biżuteria powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania biżuterii. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe zaplecze przygotowujące studentów do wykonywania zawodu.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister

projektowanie ubioru
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku projektowanie ubioru powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć wysokie kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania mody. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe służące przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat

projektowanie ubioru
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku projektowanie ubioru powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć wysokie kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania mody. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe służące przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister

tkanina i stylizacja wnętrz
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz kształcimy projektantów biegle poruszających się w problematyce kreowania tekstyliów. Dzięki formule kształcenia „mistrz – uczeń”, indywidualizującej podejście do studenta, pozyskasz kompetencje niezbędne do rozwiązywania różnorodnych problemów projektowych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat

tkanina i stylizacja wnętrz
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz kształcimy projektantów biegle poruszających się w problematyce kreowania tekstyliów. Dzięki formule kształcenia „mistrz – uczeń”, indywidualizującej podejście do studenta, pozyskasz kompetencje niezbędne do rozwiązywania różnorodnych problemów projektowych.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister

wzornictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku wzornictwo to edukacja w zakresie designu i projektowania komunikacji wizualnej oraz projektowania produktu i systemów wizualnych. Celem studiów jest kształcenie projektantów potrafiących w sposób nowatorski opracować formę produktu przy zachowaniu jego cech użytkowych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat

wzornictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku wzornictwo to edukacja w zakresie designu i projektowania komunikacji wizualnej oraz projektowania produktu i systemów wizualnych. Celem studiów jest kształcenie projektantów potrafiących w sposób nowatorski opracować formę produktu przy zachowaniu jego cech użytkowych.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister